• Zomerschool 2019 bij Driestam

  (0 stemmen)
  klik voor details
  /upload/2496.Rodeca-Eindhoven-De-Driestam-gevelscheidend-gevelscherm-02.jpg
  klik voor details
   
 • Dag 1 GMT

  As soon as everybody was settled and had made some beautiful drawings we gathered in a circle. We huddled together to listen to the exciting story of Meneer Verhip the magician, and Evi the inventor. Meneer Verhip had lost his bunny out of his hat, and by working together we found out that the bunny was inside of a box. After that we learned a lot of sounds. Elastic bands sounding like a guitar, cups sounding like drums and water filled glasses sounding different from each other. We even heard a weird ringing as we held a coathanger up with strings and then plugged our ears. We ended the day once again in a circle and talked about all the fun things we experienced.

   

  Zodra iedereen aanwezig was en allerlei mooie tekening gemaakt had, zijn we de dag in een kring begonnen. In de kring werd een verhaal van meneer Verhip de goochelaar en Evi de uitvinder verteld. Meneer Verhip was het konijn uit uit zijn hoed kwijtgeraakt. Samen met de kinderen hebben we het konijn in een doos gevonden. Daarna hebben we veel over geluiden geleerd. Zo hebben we geluid gemaakt met elastieken, bakjes en glazen. Vervolgens hebben we met een kledinghanger verbonden met touw een gek geluid gemaakt. De dag eindigde in een kring waar we gepraat hebben over alle leuke dingen die we gedaan hadden!

  klik voor details
  /upload/6264.IMG_7457.PNG
  klik voor details
 • Dag 2 GMT

  Today's theme was colour. We started by gathering in the circle and then named and sorted all our favourite colours. Green, yellow, red, orange and blue! Afterwards we made a beautiful rainbow using Skittles and some water. A real 'wow' moment. After a little snack and something to drink we made a drawing and using some magic red paper we saw how certain colours can disappear. All in all we learned a lot!

   

  Het thema van vandaag was kleur. In de kring begonnen we met kleuren benoemen en sorteren. Groen, geel, rood, oranje en blauw! Daarna hadden we een regenboog van Skittles gemaakt. Echt een ‘wauw’ moment. Vervolgens aten en dronken de kinderen iets lekkers. De dag sloten we af met het wegtoveren van dieren met een speciaal papiertje. We hebben weer veel geleerd! 

  klik voor details
  /upload/6266.download.png
  klik voor details
 • Dag 3 GMT

  Today we experienced more about colours. But first we started with some morning gymnastics to get all of our sleepy heads awake. We danced, jumped, wiggled and sang. Afterwards we made beautiful xylophone by adding coloured paper to water. Each glass had its own colour, and its own sound! After some fruit, drinks and some time playing outside we saw what happens when you mix paint. By putting two colours in a bag and squeezing it around we saw how red and yellow became orange; blue and yellow made blue; and red and blue made purple. We had a lot of fun!

  Vandaag zijn we verder gegaan met het thema kleur. De dag begon met ochtendgymnastiek om de kinderen wakker te krijgen. Lekker dansen, springen en zingen. Daarna hebben we met verschillende kleuren papier, water en glazen een xylofoon gemaakt. Vervolgens hebben we buiten gespeeld. Eenmaal binnen hebben we verschillende kleuren verf in plastic zakjes gemengd. Rood met geel wordt oranje en blauw met rood wordt paars. We hebben het weer leuk gehad vandaag!

  klik voor details
  /upload/6268.download (1).png
  klik voor details
 • Dag 4 GMT

  The theme of today was magnetism. Together we found out that a magnet sticks on iron and metal. We played with different magnets. We also made our hair static by rubbing a balloon on our heads. 

  Het thema van vandaag was magnetisme. Samen zijn we erachter gekomen dat een magneet aan metaal en ijzer blijft plakken. We hebben ook met verschillende magneten gespeeld. Daarna hebben we ons haar statisch gemaakt door het op onze hoofden te wrijven. 

  klik voor details
  /upload/6270.sss.PNG
  klik voor details
 • Dag 5 GMT

  Today we enjoyed the beautiful day by playing outside a lot. After that we made a beautiful painting. The had to paint the thing they liked the most about summerschool. And because of the beautiful weather all the kids got an icecream. It was delicious! 

  Vandaag hebben we vanwege het mooie weer veel buiten gespeeld. Daarna hebben we een mooi schilderij gemaakt. De kinderen mochten schilderen wat ze het leukst aan de zomerschool vonden. En vanwege het mooie weer hebben alle kinderen een ijsje gekregen. Het was heerlijk!

  klik voor details
  /upload/6274.IMG_8129.PNG
  klik voor details
 • Dag 6 GMT

  Today we went on a field trip! With taxis we went to De Ontdekfabriek. The day started with a movie. After that we played insde and ate an icecream. This was the last day of summerschool. We had a lot of fun!

  Vandaag hebben we een reisje gemaakt. Met de taxi's zijn we naar De Ontdekfabriek gegaan. De dag begon met een film. Daarna hebben we kinderen gespeeld en een ijsje gegeten. Dit was alweer de laatste dag van zomerschool. We hebben veel plezier gehad!

  klik voor details
  /upload/6292.LastShareCollage.png
  klik voor details
 • Dag 1 GMT

  The first day went great. The day started with a story about mister Verhip the magican and Evi the inventor. We tried a few different magic tricks like blowing in a straw so the ball would fly. After that we went to the store to buy something to eat and drink. We bought melon, strawberries, oranges, bananas and apples. Right after we played outside we started with the first theme: mirrors. We used to mirrors on our drawings and also made some funny faces. We tried different angles to see how much you could see. We also danced opposite from each other like real life mirrors. It was a lot of fun!

  De eerste dag was geweldig. De dag begon met een verhaal over meneer Verhip de goochelaar en Evi de uitvinder. We hebben een paar goocheltrucs zoals door een rietje blazen zodat het balletje zweeft. Daarna zijn we naar de winkel gegaan om eten en drinken te halen. We hebben meloen, aarbeien, sinaasappels, bananen en appels gehaald. Nadat we buiten gespeeld hebben zijn we met het eerste thema gestart: spiegels. We hebbben spiegels gebruikt op onze tekeningen en om gekke bekken te trekken. Ook hebben we tegenover elkaar gedanst zoals een echt spiegelbeeld. Ook hebben we met verschillende hoeken gewerkt. Het was heel leuk! 

  klik voor details
  /upload/6293.IMG_8483.PNG
  klik voor details
 • Dag 2 GMT

  The day started with bootcamp. They were exhausted after that. When we went inside we continued the story about mister Verhip en Evi. Then we started with the theme of today: colours.  We made a xylophone. After that we made a Skittle rainbow. Then we mixed different colours. We learned that red and yellow turn into orange, blue and yellow turn green and blue and red turn purple. 

  klik voor details
  /upload/6311.IMG_8584.PNG
  klik voor details
 • Dag 3 GMT

  The theme of today was sound. We made sounds with different objects. High, low, hard and soft. After that we made a telephone with a rope and cups. 

  Het thema van vandaag was geluid. Met verschillende materialen hebben we geluid gemaakt. Hoog, laag, hard en zacht. Daarna hebben we een telefoon gemaakt met een touw en bakjes. 

  klik voor details
  /upload/6326.IMG_8914 (1).PNG
  klik voor details
 • Dag 4 GMT

  After the themes colour, sound and mirrors the theme of today was air. We did different experiments with balloons. There's so much you could do with them! We launched a rocket, made bubbles with soap and played air football.

  Na de thema's kleur, geluid en spiegels was het thema van vandaag lucht. We hebben verschillende experimenten gedaan met ballonnen. Er is zoveel dat je met ze kan doen! We hebben een raket gelanceerd, bubbels gemaakt met zeep en luchtvoetbal gespeeld. 

  klik voor details
  /upload/6327.IMG_9026.PNG
  klik voor details
 • Dag 5 GMT

  The theme of today was magnestim. We tried different experiments with magnets. We learned that magnets stick to metal and iron. We also learned that when you rub a balloon on your hair different items stick to balloon like paper and foamboard. 

  Het thema van vandaag was magnestime. We hebben met magneten verschillende experimenten gedaan. We hebben geleerd dat magneten blijven plakken aan metaal en ijzer. We hebben ook geleerd dat wanneer we een balloon op ons haar wrijven er verschillende dingen aan blijven plakken zoals papier en piepschuim.

  klik voor details
  /upload/6350.IMG_9253.PNG
  klik voor details
 • Dag 6 GMT

  Today we went on a fieldtrip. The taxis brought us to De Ontdekfabriek. First we watched a movie about mister Verhip and Evi. Then de children played inside. They had a lot of fun. It was the last day so they also got a treat. I hope they all enjoyed summerschool! I sure did. 

  Vandaag zijn we op excursie gegaan. De taxi's brachten ons naar De Ontdekfabriek. Als eerst hebben we een flm gekeken over meneer Verhip en Evi. Daarna hebben de kinderen binnen gespeeld. Ze hebben het super leuk gehad. Het was de laatste dag dus ze hebben ook een traktatie gehad. Ik hoop dat ze het allemaal leuk hebben gehad! Ik zeker wel. 

  klik voor details
  /upload/6356.thumbnail_image1.png
  klik voor details
 • Copyright Stichting De Uitvinders ©2019