• Fellenoord periode 2

  (0 stemmen)

  Op de eerste dag zijn we bezig geweest met het team 'kleur', daarbij hebben dingen laten verdwijnen met een toverspreuk en hebben we een begin gemaakt aan de tovertekening. 

  On the first day we started with the theme 'Color', where we let part of our drawing dissapear and we started with our magical drawing.

  Op de tweede dag zijn we bezig geweest met het team 'geluid'. We zijn begonnen in de kring en hebben gezien dat je geluid niet alleen kan horen maar ook kan zien. Daarna hebben we bij onszelf gevoeld dat onze stembanden ook trillen als we verschillende geluidjes maken. Ook hebben we nog geluid gemaakt door een slang heel hard rond te draaien. Hoe harder we hem ronddraaien hoe harder en hoger het geluid wordt. Tenslotte hebben we nog onze toverteking afgemaakt en getelefoneerd met onze nieuwe telefoon. 

  On the second day we started with the theme 'Sound'. We started the day in a circle and we saw that sound isn't only hearable but also visible. Afterwards, we started making noices ourselves and felt our vocal cords vibrate. What we also did was, making sound with turning a tube around. The faster we turned the tube, the louder and higher the sound. At the end we finished our magical drawing and made our own phone.

  Op de derde dag zijn we bezig geweest met het thema 'lucht'. In de kring hebben gezien hoe een CD blijft zweven door een ballon, hoe we een licht balletjes kunnen hoog houden met een rietje en dat we een ballon als een raket langs een koord kunnen laten bewegen. En aan het einde van de dag hebben we nog een luchtlift gemaakt en luchtschieter. We weten nu alles over lucht.

  On the third day we were busy with a new theme: Air. In the circle we saw how a CD can hover with the use of a balloon, we also saw that a balloon can move like a rocket along a rope and that we can hold up a small ball with a stroke. And at the end of the day we also made a air lift and a airshooter. We now know everything about air. 

  Op de vierde dag zijn we bezig geweest met het thema magnetisme. In de kring zagen we welke voorwerpen je kunt laten zweven met een magneet en hoe vijzel eruit komt te zien. Na het buiten spelen zijn we aan de slag gegaan met het maken van onze konijn die we met behulp van een magneet uit de hoed kunnen toveren.

  On the fourth day we were busy with the theme 'magnetism'. In the circle we saw which object are magnetic and how mortar looks like with a magnet. After playing outside and eating our fruit we started with making our own rabbit. This rabbit can be conjured out of the hat with the use of a magnet.

  Op de vijfde dag hebben we alle thema's die we voorbij hebben zien komen nog eens herhaald. In de kring zagen we hoe we een balletje konden hoog houden (lucht), hoe we een rood konijn kunnen weg toveren met een rode filter (kleur), hoe we een konijn uit de hoed kunnen toveren (magnetisme) en hoe we snel confetti kunnen opruimen met een ballon (statische energie). En in de pauze zijn we nog bezig geweest met bellenblaas (lucht). Na de pauze hebben we nog een verhaaltje gelezen en stoelendans gedaan (geluid).

  On the fifth day we repeated all the themes that we already saw the past weeks of summer school. In the circle we saw how we could blow a ball up with the use of a stroke (air), how we could remove the red rabbit of the drawing with a red filter (colour), how we could pull a rabbit out of the hat  (magnetism) and how we can easily clean up confetti with the use of a balloon (static energy). In the break we also played with 'bellenblaas' (air). After the break we listened to a reading book and did 'stoelendans' (sound).

  Op de zesde dag zijn we naar de ontdekfabriek geweest waar we lekker hebben kunnen spelen en ontdekken. En we hebben ook vast wat tovertrucs geoefend voor zaterdag.

  On the sixth day we went to the ontdekfabriek were we played and discovered. We also practiced some trics for saterday!

  En dat was dan alweer het einde van de zomerschool. We hopen dat jullie het allemaal een beetje leuk hebben gevonden. Wij in elk geval wel!

  At that also meant the end of summer school. We hope you all enjoyed it :) The teachers certainly did!

  Groetjes Michel, Lisanne en Laura

  klik voor details
  /upload/2500.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.05.48.jpeg
  klik voor details
   
 • Kleuren sorteren (dag 1)

  klik voor details
  /upload/6294.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.09.35.jpeg
  klik voor details
 • Tovertekening (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6295.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.08.28 (1).jpeg
  klik voor details
 • Kleuren (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6312.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.08.29 (4).jpeg
  klik voor details
 • Kleuren 2 (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6313.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.08.29.jpeg
  klik voor details
 • Kleuren 3 (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6314.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.08.29 (3).jpeg
  klik voor details
 • Kleuren 4 (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6315.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.08.28 (3).jpeg
  klik voor details
 • Geluid van de slang (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6316.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.05.45.jpeg
  klik voor details
 • Kleuren 5 (dag 2)

  klik voor details
  /upload/6317.WhatsApp Image 2019-08-01 at 13.08.28 (2).jpeg
  klik voor details
 • Spelen op het schoolplein (dag 5)

  klik voor details
  /upload/6346.WhatsApp Image 2019-08-12 at 20.01.28.jpeg
  klik voor details
 • Bellenblaas (dag 5)

  klik voor details
  /upload/6347.WhatsApp Image 2019-08-12 at 20.01.28 (1).jpeg
  klik voor details
 • In de kring (dag 4)

  klik voor details
  /upload/6348.WhatsApp Image 2019-08-12 at 20.01.28 (3).jpeg
  klik voor details
 • Kleuren van het konijntje (dag 4)

  klik voor details
  /upload/6349.WhatsApp Image 2019-08-12 at 20.01.28 (2).jpeg
  klik voor details
 • Adhirit in de ondekfabriek (dag 6)

  klik voor details
  /upload/6363.IMG-20190816-WA0008.jpg
  klik voor details
 • 'Zo hoor ik niks' (dag 6)

  klik voor details
  /upload/6364.WhatsApp Image 2019-08-16 at 15.54.15 (2).jpeg
  klik voor details
 • Verkleden in de ontdekfabriek (dag 6)

  klik voor details
  /upload/6365.WhatsApp Image 2019-08-16 at 15.54.15.jpeg
  klik voor details
 • Spelen met lucht (dag 6)

  klik voor details
  /upload/6366.WhatsApp Image 2019-08-16 at 15.54.15 (1).jpeg
  klik voor details
 • Eerst even fruit eten (dag 6)

  klik voor details
  /upload/6367.WhatsApp Image 2019-08-16 at 15.54.16.jpeg
  klik voor details
 • Balletje hooghouden met lucht (dag 3)

  klik voor details
  /upload/6368.WhatsApp Image 2019-08-16 at 15.54.29.jpeg
  klik voor details
 • Copyright Stichting De Uitvinders ©2022