• Waarom meedoen

  Deelname aan De Uitvinders is Onderzoekend, Ontdekkend én Ondernemend leren, werken aan 21st Century Skills en past binnen 9 kerndoelen voor Primair Onderwijs.

  Deelname aan De Uitvinders past uitstekend binnen de kerndoelen voor Primair onderwijs en geeft concrete invulling aan Wetenschap- en Techniek educatie.

  Van leerkrachten is slechts minimale begeleiding nodig.

  klik voor details
  /upload/621.voorblad lesbrief 2 afrika uitvinders nemo.JPG
  klik voor details
 • Nu inschrijven of meer info opvragen

  http://meedoen.deuitvinders.com

  klik voor details
  /upload/2334.aanmelden.jpg
  klik voor details
 • 21st century skills

  Zijn jullie als team ook bezig met 21e eeuwse vaardigheden? Bij SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) zijn ze onderdeel van het 'curriculum van de toekomst'.

  Maar waarom wachten op de toekomst? De toekomst wacht zelf ook niet. Wij zijn daarom erg blij met alle scholen die meedoen met ons Uitvindersprogramma. Want die scholen geven nu al concreet handen en voeten aan 21st century skills.

  We nemen de belangrijkste eruit:

  Kritisch/creatief denken/probleem oplossen: de verhalen van de uitvinders bevatten maatschappelijke thema's om kritisch op te reflecteren en leerlingen worden met open opdrachten uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken binnen de context van het avontuur en impiciet de maatschappelijke thema's.

  ICT/informatie vaardigheden/mediawijsheid: de lesprogramma's worden ondersteund met online video's, leerlingen gaan op zoek naar kennis via media en presenteren hun uitvindingen online.

  Communiceren: de lesprogramma's werken met werkbladen, die leerlingen zelf moeten (begrijpend) lezen. Hun ontwerpen en ideeën presenteren ze door middel van beeld en tekst.

  Samenwerken/sociale & culturele vaardigheden: bij de (open) opdrachten werken de leerlingen samen in kleine teams, waarbij de rolverdeling onderling moet worden afgestemd en waarbij samen de creatieve uitwerking van de opdracht moet worden gepresenteerd. Bij het werven van stemmen voor online inzendingen wordt bovendien ondernemerschap gestimuleerd.

  klik voor details
  /upload/5683.21stcenturyskills.png
  klik voor details
 • Kerndoelen

  De Uitvinders draagt bij aan realisatie van de volgende kerndoelen voor het Primair Onderwijs.

   

  4 - De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

   

  33 - De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten.

   

  35 - De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht.

   

  39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

   

  42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen.

   

  44 - De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

   

  45 - De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

   

  54 - De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

   

  55 - De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

  klik voor details
  /upload/1214.logo_OCWklein.gif
  klik voor details
 • Een avontuur dat kinderen willen beleven!

  Mieke van den Berg, leerkracht groep 7a van Basisschool D’n Hazennest in Tilburg: “In mijn klas hoefde ik de kinderen helemaal niet aan te sporen, het avontuur maakte het zo interessant dat de leerlingen zelf aan de slag gingen. Ze werkten vanuit de eigen creativiteit.”

   

  Marie José Naaijkens, leerkracht groep 8 van Basisschool Sinte Lucij in Steensel: “Bij mij was het zelfs zo dat leerlingen in de middagpauze eerder terugkwamen naar school om aan het project te werken.”

   

  Benno Gerard, leerkracht van BSO Hertog van Brabant in Vught: “Als de leerlingen hun best doen, mogen ze van mij ’s middags aan De Uitvinderswedstrijd werken.”

   

  klik voor details
  /upload/1215.programmeren voor kinderen.jpg
  klik voor details
 • De Uitvinders boekt resultaten

  Mieke van den Berg, leerkracht groep 7 van Basisschool D’n Hazennest in Tilburg: “Als je iets gaat bouwen moet je meten en rekenen, maar ook overleggen. Bijvoorbeeld over materiaalgebruik. Juist sociale aspecten zoals het ontdekken en waarderen van elkaars competenties maar ook het omgaan met teleurstelling als jouw idee niet wordt gedragen vormden de verrassende leermomenten van het project.”

   

  Marie José Naaijkens, leerkracht groep 7/8 van Basisschool Sinte Lucij in Steensel: “Het ene kind legt het accent op het bedenken van iets nieuws, de andere is weer beter in het uitwerken en compleet bouwen van een ontwerp. Weer een ander presenteert het idee. Ieder kind kan binnen de eigen competenties werken.”

   

  Mieke van den Berg: “Ikzelf ben helemaal niet technisch onderlegd, maar ik kan echt zeggen dat door dit project techniek in mijn klas tot leven is gebracht!”

  klik voor details
  /upload/1216.Uitvinders 2010 145.JPG
  klik voor details
 • Leerkrachten aan het woord

  Lees achter deze link wat leerkrachten antwoordden op de vraag : "Waarom meedoen?"

  klik voor details
  {"preview":"","src":"\/upload\/1222.video_uitvinderswedstrijd_scholen.flv","width":"100%","height":"100%"}
  klik voor details

Downloads

 • Kerndoelenboekje Primair Onderwijs

  Download hier het kerndoelenboekje van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Links

Over De Uitvinders

De verhalen van de Uitvinders nemen kinderen en leerkrachten mee in een fantastisch avontuur. Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren waarbij alle 21st century skills aan bod komen.

Contact

Email: info@deuitvinders.com

Tel: 040-7873506


 • Copyright Stichting De Uitvinders ©2020